Aplikace pro konferenci je dostupná na www.app.knou.cz

 

Předběžný odborný program

(ZDE program KNOU 2016 ke stažení v PDF)

 Pátek 27. 5. 2016

15:30 Zahájení konference

15:40 – 16:15

Patologická klasifikace a stanovení prognózy u pacienta s lokalizovaným karcinomem prostaty

Moderátor: I. Minárik

Panel: M. Babjuk, O. Hes, M. Matoušková, M. Staník

 • Souhrn, guidelines (V. Fiala)
 • Aktuální pohled na patologickou klasifikaci (O. Hes)
 • Využití nomogramů – souhrn a praktická demonstrace (M. Staník)  

16:15 – 17:45

Léčba lokalizovaného karcinomu prostaty

Moderátor: Š. Veselý

Panel: J. Abrahámová, M. Babjuk, O. Čapoun, K. Odrážka, T. de Reijke, R. Soumarová

 • Guidelines (K. Havlová)
 • Konservativní a vyčkávací přístup (O. Čapoun)
 • Místo teleradioterapie a brachyterapie (K. Odrážka, J. Abrahámová, R. Soumarová)
 • Indikace fokální terapie  (T. de Reijke)
 • Místo radikální prostatektomie, lze pomocí robotického výkonu snížit riziko komplikací při zachování onkologických výsledků? (J. Schraml)
 • Je stále prostor pro laparoskopickou RP? (M. Schmidt)
 • Kazuistiky a diskuze (K. Havlová, V. Fiala)   

17:45 – 18:00   Poděkování onkosekce

18:00 – 19:00   Satelitní sympózium

Kastračně rezistentní karcinom prostaty: Komplexní pohled v čase

 

Sobota 28. 5. 2016

9:00-10:00

Léčba high-risk a lokálně pokročilého nádoru

Moderátor: M. Babjuk

Panel: A. Brisuda, J. Fínek, M. Matoušková, R. Neumanová, K. Odrážka, Š. Veselý

 • Guidelines   (T. Hradec)
 • Role radikální prostatektomie (M. Babjuk)
 • Role radioterapie (K. Odrážka)
 • Indikace adjuvantní a salvage terapie (Š. Veselý)
 • Kasuistiky a diskuse – kdy indikovat následnou léčbu, jak organizovat spolupráci? (A. Brisuda)   

10:00 – 11:30

Přístup k aktivnímu záchytu karcinomu prostaty

Moderátor: M. Babjuk

Panel: L. Dušek, L. Jarolím, M. Matoušková, L. Petruželka, J. Prausová, R. Vyzula

 •  Guidelines (V. Novák)
 • Názor pro a proti aktivní strategii záchytu   (L. Jarolím vs. M. Matoušková – point x contrapoint)
 • Statistická data z ČR (L. Dušek)
 • Projekt VZP – „časný záchyt karcinomu prostaty“ (R. Zachoval, VZP + R. Verner)
 • Jak se vzrůstající incidence a  prevalence odrazí v každodenní praxi a v systému péče? – panelová diskuze  

11:30 – 12:00 Přestávka – občerstvení 

12:00 – 12:45

Léčba metastatického renálního karcinomu (mRCC)   

Moderátor: M. Matoušková

Panel: M. Babjuk, M. Hora, J. Katolická, B. Melichar, T. Svoboda

 • Guidelines (M. Hora)
 • Strategie léčby mRCC (B. Melichar)
 • Nežádoucí účinky cílené léčby  (T. Svoboda)

12:45 – 13:55

Léčba kastračně refrakterního karcinomu prostaty (CRPC)

Moderátor: M. Matoušková

Panel: M. Babjuk, O. Čapoun, J. Katolická, B. Melichar, L. Petruželka, J. Prausová

 • Místo chemoterapie v léčbě HSCP (L. Petruželka)
 • Guidelines, definice CRPC (V. Novák)
 • Stratifikace pacientů, prognostické faktory (J. Katolická)
 • Možnosti léčby (M. Matoušková)
 • Sekvence léčby (B. Melichar)
 • Diskuze (M. Matoušková)  

13:55 – 15:00

Detekce karcinomu prostaty – současná situace a výhled do budoucna

Moderátor: I. Minárik

Panel: O. Dolejšová, M. Matoušková, Z. Ryznarová, R. Zachoval, M. Záleský

 • Guidelines (J. Stejskal)
 • Biopsie prostaty v reálné praxi (I. Minárik)
 • MRI, stanovení PI-RADS v diagnostice karcinomu prostaty (Z. Ryznarová)
 • Biopsie za pomoci MRI fúze (M. Záleský)
 • Markery v diagnostice karcinomu prostaty (O. Dolejšová)
 • Kazuistika (J. Stejskal)

15:00 Závěr

 

Video-upoutávka na konferenci Komplexní novinky v onkourologii:

Obrazek_Upoutavka na konferenci

 

Komplexní novinky v onkourologii – 1. informace (PDF)

KNOU_A4.indd