KNOU 2017

Registrace účastníků konference a workshopu
Registrace účastníků konference a workshopu
Program konference KNOU 2017
Program konference KNOU 2017
Místo konání konference, hotel Angelo
Místo konání konference, hotel Angelo
Místo konání konference, hotel Angelo
Místo konání konference, hotel Angelo
Registrace
Registrace
Přednášový sál
Přednáškový sál
Vchod do přednáškového sálu a program konference
Vchod do přednáškového sálu a program konference
MUDr. Minárik, školitel workshopu MRI-TRUS fúze prostaty
MUDr. Minárik, školitel workshopu MRI-TRUS fúze prostaty
Workshop MRI-TRUS fúze prostaty
Workshop MRI-TRUS fúze prostaty
Příprava natáčení KNOU TV
Příprava natáčení KNOU TV
Příprava na natáčení KNOU TV s lektory workshopu MUDr. Minárikem a MUDr. Záleským
Příprava natáčení KNOU TV s lektory workshopu MUDr. Minárikem a MUDr. Záleským
Příprava natáčení
Příprava natáčení KNOU TV s lektory workshopu MUDr. Minárikem a MUDr. Záleským
KNOU TV - MUDr. Minárik a MUDr. Záleský, odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=WyBnRlQa38o
KNOU TV – MUDr. Minárik a MUDr. Záleský, odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=WyBnRlQa38o
Prof. Komárek (děkan 2. LF UK), doc. Dušek, (ředitel ÚZIS) a prof. Babjuk (přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a předseda ČUS ČLS JEP)
Prof. Komárek (děkan 2. LF UK), doc. Dušek, (ředitel ÚZIS) a prof. Babjuk (přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a předseda ČUS ČLS JEP) před zahájením konference
MUDr. Matoušková a prof. Babjuk zahajují konferenci KNOU 2017
MUDr. Matoušková a prof. Babjuk zahajují konferenci KNOU 2017
Prof. Komárek, děkan 2. LF UK, při zahájení konference
Prof. Komárek, děkan 2. LF UK, při zahájení konference
MUDr. Bridusa představuje účastníkům mobilní aplikaci konference KNOU
MUDr. Bridusa představuje účastníkům mobilní aplikaci konference KNOU

 

Moderátor MUDr. Schmidt a panel prvního bloku konference Diagnostika a léčba lokálně pokročilého karcinomu ledviny
Moderátor MUDr. Schmidt a panel prvního bloku konference Diagnostika a léčba lokálně pokročilého karcinomu ledviny
MUDr. Procházková prezentuje souhrn a guidelines lokálně pokročilého karcinomu prostaty
MUDr. Procházková prezentuje souhrn a guidelines u lokálně pokročilého karcinomu prostaty
IMG_1314_ed
MUDr. Procházková prezentuje souhrn a guidelines u lokálně pokročilého karcinomu prostaty
Panel bloku Diagnostika a léčba lokálně pokročilého karcinomu ledviny
Panel bloku Diagnostika a léčba lokálně pokročilého karcinomu ledviny
Prof. Ferda hovoří o roli zobrazovacích metod při určení rozsahu onemocnění - MRI, PET/CT a PET/MRI
Prof. Ferda hovoří o roli zobrazovacích metod při určení rozsahu onemocnění – MRI, PET/CT a PET/MRI
MUDr. Macek při přednášce oJak postupovat u malých renálních lézí - místo aktivního sledování, ablačních technik a miniinvazivních resekčních výkonů
MUDr. Macek při přednášce o Jak postupovat u malých renálních lézí – místo aktivního sledování, ablačních technik a miniinvazivních resekčních výkonů
Diskuze během prvního bloku konference
Diskuze během prvního bloku konference
MUDr. Eret při prezentaci oKdy a v jakém rozsahu je indikována lymfadenektomie jako součást operačního řešení renálního karcinomu?
MUDr. Eret při prezentaci Kdy a v jakém rozsahu je indikována lymfadenektomie jako součást operačního řešení renálního karcinomu?
Prof. Melichar během sdělení Salvage systémová léčba renálního karcinomu, otevře se v budoucnu prostor pro adjuvantní aplikaci?
Prof. Melichar během sdělení Salvage systémová léčba renálního karcinomu, otevře se v budoucnu prostor pro adjuvantní aplikaci?
MUDr. Havlová prezentuje kazuistiku
MUDr. Havlová prezentuje kazuistiku
Prof. Babjuk uvádí blok Na aktuální téma I - Chemohormonoterapie v první linii léčby metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty
Prof. Babjuk uvádí blok Na aktuální téma I – Chemohormonoterapie v první linii léčby metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty
Pohled do sálu
Pohled do sálu
Prof. Petruželka při přednášce "Pro" Chemohormonoterapie v první linii léčby metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty
Prof. Petruželka při přednášce „Pro“ Chemohormonoterapie v první linii léčby metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty
Prof. Fínek při přednášce "Proti" Chemohormonoterapie v první linii léčby metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty
Prof. Fínek při přednášce „Proti“ Chemohormonoterapie v první linii léčby metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty
Diskuze během bloku Chemohormonoterapie v první linii léčby metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty
Diskuze během bloku Chemohormonoterapie v první linii léčby metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty
Prof. Babjuk a MUDr. Matoušková předávají doc. Jarolímovi poděkování Onkourologické sekce ČUS za přínos pro vznik a rozvoj moderní onkourologie
Prof. Babjuk a MUDr. Matoušková předávají doc. Jarolímovi poděkování Onkourologické sekce ČUS za přínos pro vznik a rozvoj moderní onkourologie
Prof. Babjuk a MUDr. Matoušková předávají doc. Jarolímovi poděkování Onkourologické sekce ČUS za přínos pro vznik a rozvoj moderní onkourologie
Prof. Babjuk a MUDr. Matoušková předávají doc. Jarolímovi poděkování Onkourologické sekce ČUS za přínos pro vznik a rozvoj moderní onkourologie
Prof. Babjuk a doc. Dušek při zahájení satelitního sympózia platinového sponzora konference KNOU, společnosti Astellas
Prof. Babjuk a doc. Dušek při zahájení satelitního sympózia platinového sponzora konference KNOU, společnosti Astellas
Doc. Dušek při přednášce během satelitního sympózia společnosti Astellas, Do you KNOU….Incidenci a prevalenci CaP/(m)CRPC
Doc. Dušek při přednášce během satelitního sympózia společnosti Astellas, Do you KNOU….Incidenci a prevalenci CaP/(m)CRPC
Pohled do sálu během satelitního sympózia platinového sponzora
Pohled do sálu během satelitního sympózia platinového sponzora
Moderátor prof. Babjuk a členové panelu satelitního sympózia společnosti Astellas
Moderátor prof. Babjuk a členové panelu satelitního sympózia společnosti Astellas
Doc. Študent při přdnášce v rámci satelitního sympózia platinového sponzora, Do you KNOU...Jak na ADT
Doc. Študent při přednášce v rámci satelitního sympózia platinového sponzora, Do you KNOU…Jak na ADT
MUDr. Čapoun přednáší na satelitím sympóziu prezentaci Do you KNOU...CRPC v kontextu PSA progrese
MUDr. Čapoun přednáší na satelitním sympóziu prezentaci Do you KNOU…CRPC v kontextu PSA progrese
IMG_1657_ed
Doc. Soumarová na satelitním sympóziu při přednášce Do you KNOU…CRPC v kontextu radiografické progrese
MUDr. Katolická přednáší na satelitním sympóziu Astellas Do you KNOU...Jak na léčbu mCRPC
MUDr. Katolická přednáší na satelitním sympóziu Astellas Do you KNOU…Jak na léčbu mCRPC
Prof. Fínek na satelitním sympóziu prezentuje Do you KNOU...Farmakoekonomické aspekty léčby mCRPC
Prof. Fínek na satelitním sympóziu prezentuje Do you KNOU…Farmakoekonomické aspekty léčby mCRPC
MUDr. Brisuda moderuje blok Léčba vysoce rizikových svalovinu neinfiltrujících nádorů močového měchýře (HR NMIBC)
MUDr. Brisuda moderuje blok Léčba vysoce rizikových svalovinu neinfiltrujících nádorů močového měchýře (HR NMIBC)
MUDr. Stejskal prezentuje guidelines v bloku Léčba vysoce rizikových svalovinu neinfiltrujících nádorů močového měchýře (HR NMIBC)
MUDr. Stejskal prezentuje guidelines v bloku Léčba vysoce rizikových svalovinu neinfiltrujících nádorů močového měchýře (HR NMIBC)
MUDr. Pivovarčíková prezentuje sdělení Aktuální pohled na histologickou klasifikaci uroteliálních nádorů - co by měl urolog a onkolog vědět?
MUDr. Pivovarčíková prezentuje sdělení Aktuální pohled na histologickou klasifikaci uroteliálních nádorů – co by měl urolog a onkolog vědět?
MUDr. Brisuda při přednášce Jak správně provést transuretrální resekci u nádoru měchýře a posoudit jeho riziko?
MUDr. Brisuda při přednášce Jak správně provést transuretrální resekci u nádoru měchýře a posoudit jeho riziko?
MUDr. Matoušková v prvním sobotním bloku přednáší Algoritmus adjuvantní léčby pacientů s HR-NMIBC - lze předejít radikální cystektomii u rizikových nádorů neinfiltrujících svalovinu?
MUDr. Matoušková v prvním sobotním bloku přednáší Algoritmus adjuvantní léčby pacientů s HR-NMIBC – lze předejít radikální cystektomii u rizikových nádorů neinfiltrujících svalovinu?
Moderátor druhého sobotního bloku Léčba invazivních nádorů močového měchýře, doc. Jarolím
Moderátor druhého sobotního bloku Léčba invazivních nádorů močového měchýře, doc. Jarolím
Panel bloku Léčba invazivních nádorů močového měchýře
Panel bloku Léčba invazivních nádorů močového měchýře
MUDr. Řezáč hovoří o guidelines pro léčbu invazivních nádorů močového měchýře
MUDr. Řezáč hovoří o guidelines pro léčbu invazivních nádorů močového měchýře
Sdělení Aktuální pohled na radikální cystektomii a derivaci moči u nádorů močového měchýře přednesl prof. Babjuk
Sdělení Aktuální pohled na radikální cystektomii a derivaci moči u nádorů močového měchýře přednesl prof. Babjuk
MUDr. Svoboda přednáší Kombinované měchýř šetřící postupy v léčbě lokálně pokročilých uroteliálních nádorů
MUDr. Svoboda přednáší Kombinované měchýř šetřící postupy v léčbě lokálně pokročilých uroteliálních nádorů
MUDr. Katolická při přednášce Neoadjuvantní chemoterapie – její místo a konkrétní indikace?
MUDr. Katolická při přednášce Neoadjuvantní chemoterapie – její místo a konkrétní indikace?
MUDr. Řezáč prezetuje kazuistiku k problematice nádorů měchýře
MUDr. Řezáč prezentuje kazuistiku k problematice nádorů měchýře
MUDr. Stejskal prezentuje další kazuistiku týkající se nádorů močového měchýře
MUDr. Stejskal prezentuje další kazuistiku týkající se nádorů močového měchýře
Panel bloku Organizace péče - jaká je racionální míra koncentrace péče v onkologii (onkourologii)?
Panel bloku Organizace péče – jaká je racionální míra koncentrace péče v onkologii (onkourologii)?
Sdělení Jaké máme podklady v datech z ČR? přednesl doc. Dušek
Sdělení Jaké máme podklady v datech z ČR? přednesl doc. Dušek
Doc. Prausová prezentuje pohled onkologa na organizaci péče v onkourologii
Doc. Prausová prezentuje pohled onkologa na organizaci péče v onkourologii
Prof. Babjuk hovoří o pohledu urologa
Prof. Babjuk hovoří o pohledu urologa na organizaci péče v onkourologii
MUDr. Bartišková z VZP představuje pohled plátců a regulátora na organizaci péče v onkourologii
MUDr. Bartišková z VZP představuje pohled plátců a regulátora na organizaci péče v onkourologii
Natáčení KNOU TV - rozhovor MUDr. Matouškové, doc. Prausové a MUDr. Bartiškové
Natáčení KNOU TV – rozhovor MUDr. Matouškové, doc. Prausové a MUDr. Bartiškové, odkaz na rozhovor:

https://www.youtube.com/watch?v=mAfunG5k1zc&t=105s

MUDr. Matoušková moderuje blok Na aktuální téma II
MUDr. Matoušková, moderátorka bloku Na aktuální téma II, přednáší sdělení Imunoterapie urologických nádorů z pohledu urologa – současnost a očekávání?
Prof. Melichar během přednášky Imunoterapie v léčbě urologických nádorů - přichází nová éra?
Prof. Melichar během přednášky Imunoterapie v léčbě urologických nádorů – přichází nová éra?
MUDr. Kopecký prezentuje sdělení Nežádoucí účinky imunoterapie
MUDr. Kopecký prezentuje sdělení Nežádoucí účinky imunoterapie
Natáčení rozhovoru MUDr. Matouškové a prof. Melichara pro KNOU TV. Odkaz na rozhovor: https://www.youtube.com/watch?v=-m7c3c3KY7s&t=176s
Natáčení rozhovoru MUDr. Matouškové a prof. Melichara pro KNOU TV. Odkaz na rozhovor: https://www.youtube.com/watch?v=-m7c3c3KY7s&t=176s
Moderátor posledního bloku Léčba lokálně pokročilého karcinomu prostaty doc. Veselý a členové panelu
Moderátor posledního bloku Léčba lokálně pokročilého karcinomu prostaty doc. Veselý a členové panelu
MUDr. Novák shrnuje guidelines v posledním bloku Léčba lokálně pokročilého karcinomu prostaty
MUDr. Novák shrnuje guidelines v posledním bloku Léčba lokálně pokročilého karcinomu prostaty
MUDr. Král při přednášce Diagnostika lokálně pokročilého karcinomu prostaty - jak určit rozsah primárního nádoru? Lze lokalizovat systémové onemocnění, případně relaps onemocnění?
MUDr. Král při přednášce Diagnostika lokálně pokročilého karcinomu prostaty – jak určit rozsah primárního nádoru? Lze lokalizovat systémové onemocnění, případně relaps onemocnění?
MUDr. Staník přednáší sdělení Přístup ke spádovým uzlinám u lokálně pokročilého karcinomu prostaty - indikace, provedení a výsledky lymfadenektomie během radikální prostatektomie
MUDr. Staník přednáší sdělení Přístup ke spádovým uzlinám u lokálně pokročilého karcinomu prostaty – indikace, provedení a výsledky lymfadenektomie během radikální prostatektomie
MUDr. Dvořák při přednášce Přístup ke spádovým uzlinám u lokálně pokročilého karcinomu prostaty - strategie radiační léčby, potenciální místo lymfadenektomie?
MUDr. Dvořák při přednášce Přístup ke spádovým uzlinám u lokálně pokročilého karcinomu prostaty – strategie radiační léčby, potenciální místo lymfadenektomie?
Přednášku Adjuvantní nebo salvage radioterapie u rizikových faktorů po radikální prostatektomii? přednesla doc. Soumarová
Přednášku Adjuvantní nebo salvage radioterapie u rizikových faktorů po radikální prostatektomii? přednesla doc. Soumarová
MUDr. Novák v posledním bloku prezentuje kazuistiku
MUDr. Novák v posledním bloku prezentuje kazuistiku
Losování výherců soutěže
Losování výherců soutěže
Prof. Babjuk a MUDr. Matoušková děkují účastníkům konference
Prof. Babjuk a MUDr. Matoušková děkují účastníkům konference a zvou na příští ročník, který se uskuteční 18.-19. 5. 2018
Doprovodná výstava farmaceutiských firem
Doprovodná výstava partnerů konference, stánek platinového sponzora
Doprovodná výstava farmaceutických firem
Doprovodná výstava partnerů konference
Stánek platinového sponzora konference KNOU
Stánek platinového sponzora konference KNOU
Stánek platinového sponzora konference KNOU
Stánek platinového sponzora konference KNOU
Stánek platinového sponzora konference KNOU
Stánek platinového sponzora konference KNOU
Stánek edukačního partnera konference, společnosti Roche
Stánek edukačního partnera konference, společnosti Roche
Doprovodná výstava partnerů konference
Doprovodná výstava partnerů konference
Doprovodná výstava partnerů konference
Doprovodná výstava partnerů konference
Doprovodná výstava partnerů konference
Doprovodná výstava partnerů konference
Doprovodná výstava partnerů konference
Doprovodná výstava partnerů konference
Doprovodná výstava partnerů konference
Doprovodná výstava partnerů konference
Doprovodná výstava partnerů konference
Doprovodná výstava partnerů konference
Doprovodná výstava partnerů konference
Doprovodná výstava partnerů konference

 

Fotogalerie z 1. ročníku KNOU 2016 (27. – 28. 5. 2016)

Prof. Babjuk zahajuje konferenci
Prof. Babjuk zahajuje konferenci

 

Prof. Babjuk zahajuje konferenci
Prof. Babjuk zahajuje konferenci
Poděkování onkourologické sekce ČUS prof. Abrahámové
Poděkování onkourologické sekce ČUS prof. Abrahámové
Doc. Dušek během přednášky Populační predikce CRPC
Doc. Dušek během přednášky Populační predikce CRPC
Doc. Dušek prezentuje nová data z Národního onkologického registru
Doc. Dušek prezentuje nová data z Národního onkologického registru
Doc. Broďák během přednášky Změny guidelines CRPC v čase
Doc. Broďák během přednášky Změny guidelines CRPC v čase
Panel expertů během sympózia Kastračně rezistentní karcinom prostaty: Komplexní pohled v čase
Panel expertů během sympózia Kastračně rezistentní karcinom prostaty: Komplexní pohled v čase
Prof. Odrážka přednáší o roli radioterapie v léčbě high-risk a lokálně pokročilého nádoru
Prof. Odrážka přednáší o roli radioterapie v léčbě high-risk a lokálně pokročilého nádoru
Panel expertů bloku Léčba high-risk a lokálně pokročilého nádoru
Panel expertů bloku Léčba high-risk a lokálně pokročilého nádoru
Panel expertů bloku Přístup k aktivnímu záchytu karcinomu prostaty
Panel expertů bloku Přístup k aktivnímu záchytu karcinomu prostaty
Doc. Zachoval během přednášky Projekt VZP – „časný záchyt karcinomu prostaty“
Doc. Zachoval během přednášky Projekt VZP – „časný záchyt karcinomu prostaty“
MUDr. Svoboda během prezentace Nežádoucí účinky cílené léčby
MUDr. Svoboda během prezentace Nežádoucí účinky cílené léčby
Panel expertů v bloku Léčba metastatického renálního karcinomu (mRCC)
Panel expertů v bloku Léčba metastatického renálního karcinomu (mRCC)
MUDr. Ryznarová během přednášky MRI, stanovení PI-RADS v diagnostice karcinomu prostaty
MUDr. Ryznarová během přednášky MRI, stanovení PI-RADS v diagnostice karcinomu prostaty
MUDr. Dolejšová přednáší o markerech v diagnostice karcinomu prostaty
MUDr. Dolejšová přednáší o markerech v diagnostice karcinomu prostaty
Panel expertů bloku Detekce karcinomu prostaty - současná situace a výhled do budoucna
Panel expertů bloku Detekce karcinomu prostaty – současná situace a výhled do budoucna
Losování výherců vědomostní soutěže
Losování výherců vědomostní soutěže
Předání jedné z cen MUDr. Palečkovi
Předání jedné z cen MUDr. Palečkovi
MUDr. Matoušková děkuje účastníkům konference
MUDr. Matoušková děkuje účastníkům konference
Prof. Babjuk a MUDr. Matoušková ukončují první ročník konference KNOU
Prof. Babjuk a MUDr. Matoušková ukončují první ročník konference KNOU
Natáčení rozhovoru pro KNOU TV - prof. Babjuk a doc. Prausová
Natáčení rozhovoru pro KNOU TV – prof. Babjuk a doc. Prausová
Natáčení rozhovoru pro KNOU TV - prof. Babjuk a doc. Dušek
Natáčení rozhovoru pro KNOU TV – prof. Babjuk a doc. Dušek
Natáčení rozhovoru pro KNOU TV - MUDr. Matoušková - prof. Hora
Natáčení rozhovoru pro KNOU TV – MUDr. Matoušková – prof. Hora
Natáčení rozhovoru pro KNOU TV - MUDr. Matoušková - prof. Petruželka
Natáčení rozhovoru pro KNOU TV – MUDr. Matoušková – prof. Petruželka
Registrace konference KNOU
Registrace konference KNOU
Doprovodná výstava firem
Doprovodná výstava firem
Doprovodná výstava firem
Doprovodná výstava firem
Doprovodná výstava firem
Doprovodná výstava firem
Doprovodná výstava firem
Doprovodná výstava firem
Doprovodná výstava firem
Doprovodná výstava firem
Doprovodná výstava firem
Doprovodná výstava firem
Doprovodná výstava firem
Doprovodná výstava firem
Doprovodná výstava firem
Doprovodná výstava firem
Doprovodná výstava firem
Doprovodná výstava firem
Společenský večer
Společenský večer
Společenský večer
Společenský večer
Společenský večer
Společenský večer
Společenský večer
Společenský večer
Společenský večer
Společenský večer
Společenský večer
Společenský večer