Prezentace z 1. ročníku KNOU 2016:

Kazuistika – lokalizovaný karcinom prostaty_Vojtěch Fiala (PDF)

Konzervativní a vyčkávací přístup u karcinomu prostaty_Otakar Čapoun (PDF)

Lokalizovaný karcinom prostaty radioterapie suppl_Karel Odrážka (PDF)

Lokalizovaný karcinom prostaty radioterapie_Karel Odrážka (PDF)

Místo brachyterapie v moderní RT karcinomu prostaty_Renata Soumarová (PDF)

Možnosti léčby CRPC s časem přibývají_Jana Katolická (PDF)

Novinky klasifikace WHO prostata_Ondřej Hes (PDF)

Souhrn Guidelines Patologická klasifikace karcinomu prostaty_Vojtěch Fiala (PDF)

Studie TERRAIN – aktuální důkazy_Otakar Čapoun (PDF)

Léčba high-risk a lokálně pokročilého karcinomu prostaty – guidelines_Tomáš Hradec (PDF)

Lokálně pokročilý karcinom prostaty radioterapie_Karel Odrážka (PDF)

Místo aktivního záchytu_Jak se zvýšený záchyt odrazí v systému péče_Marek Babjuk (PDF)

Názor pro a proti aktivní strategii záchytu karcinomu prostaty_Ladislav Jarolím a Michaela Matoušková (PDF)

Projekt VZP – Časný záchyt karcinomu prostaty_Roman Zachoval, Marek Babjuk a Rostislav Verner (PDF)

Radioterapie po radikalní prostatektomii_Štěpán Veselý (PDF)

Role radikální prostatektomie v léčbě high risk a lokálně pokročilého karcinomu prostaty_Marek Babjuk (PDF)

Biopsie pomocí MRI fúze_Miroslav Záleský (PDF)

CRPC diskuze_Michaela Matoušková (PDF)

Diagnostika karcinomu prostaty – kazuistika_Jiří Stejskal (PDF)

Místo chemoterapie v léčbě HSPC_Luboš Petruželka (PDF)

Možnosti léčby CRPC_Michaela Matoušková (PDF)

MRI, stanovení PI-RADS v diagnostice karcinomu prostaty_Zuzana Ryznarová (PDF)

Sekvence léčby kastračně-resistentního karcinomu prostaty_Bohuslav Melichar (PDF)

Strategie léčby metastatického karcinomu ledviny_Bohuslav Melichar (PDF)

Stratifikace pacientů, prognostické faktory_Jana Katolická (PDF)

Toxicita systémové léčby_Tomáš Svoboda (PDF)

 

Na této stránce jsou uveřejněny pouze ty prezentace, u kterých má pořadatel svolení s publikací od jejich autorů.