+420 774 557 416 info@knou.cz

KONFERENCE

Pořadatel: 4Education s. r. o. | Záštita: České urologické společnosti ČLS JEP,  České akademie urologie, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice v Motole

9

KOMPLEXNÍ NOVINKY V ONKOUROLOGII

KOMPLEXNÍ NOVINKY V ONKOUROLOGII

Urologické nádory v klinické praxi   •   Jak postupovat, když nám „guidelines“ nestačí?   •   Robotika v onkourologii   •   Časný záchyt karcinomu prostaty

KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    
KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    

Záznam živých debat na YouTube

Vyvrcholením letošního programu on-line konference KNOU byly živé debaty z televizního studia. Záznam celého vysílání je dostupný na kanálu KNOU TV na YouTube. Ze záznamu se můžete podívat na tyto debaty:

Čas 00:00 – 1:10:
Nádory močového měchýře – jaké jsou cesty k individuální léčbě
(M. Babjuk, A. Brisuda, O. Hes, R. Ondrejček, L. Petruželka)
Čas 1:11 – 2:17
Sympózium platinového partnera konference – Čas navíc pro Vaše pacienty s karcinomem prostaty
(M. Babjuk, L. Petruželka, R. Zachoval)
Čas 2:18 – 2:45
Diskuze o aktuálních datech s prof. Duškem
(M. Babjuk, L. Dušek, M. Matoušková, R. Zachoval)
Čas 2:46 – 3:18
Léčba pokročilých nádorů ledvin
(K. Havlová, M. Hora, M. Matoušková, L. Petruželka)

Videopřednášky – na aktuální téma

Natočili jsme pro Vás některé přednášky, které původně měly zaznít na letošní konferenci KNOU a které byste si určitě neměli nechat ujít. Jde o novinky z konference ASCO GU,

shrnutí aktuální situace v ČR u imunoterapie v onkourologii a příspěvek internisty ke kardiovaskulárnímu riziku u léčby karcinomu prostaty.

1.

prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D.: Imunoterapie v uroonkologii – jaké jsou současné indikace PD-1 a PD-L1 inhibitorů v onkourologii a situace v ČR

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa. Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

2.

prim. MUDr. Michaela Matoušková: Novinky z ASCO GU 2020

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa. Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

3.

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.: Kardiovaskulární riziko, karcinom prostaty a volba léčby – pohled internisty (přednáška vznikla za podpory společnosti FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o.)

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa.

Ze Zoom webináře – Léčba pokročilého karcinomu prostaty

14. května proběhl zoom webinář na téma Léčba pokročilého karcinomu prostaty. Záznam celého webináře můžete vidět zde.

Jednotlivé prezentace a také obě kazuistiky z webináře máme k dispozici i samostatně, takže se můžete podívat třeba jen na některou z nich.

4.

Záznam webináře

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa.

 

5.

MUDr. Ondřej Příman: Kazuistika 1 – „Jak postupovat u pacienta s vysoce rizikovým lokálně pokročilým karcinomem prostaty?“

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa. Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

 

6.

doc. MUDr. Štěpán Veselý Ph.D.: Lokálně pokročilý karcinom prostaty – radikální prostatektomie s lymfadenektomií je preferovaným prvním krokem léčby

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa. Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

 

7.

prof. MUDr. Jindřich Fínek Ph.D., MHA: Radioterapie v kombinaci s LHRH je metodou volby

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa. Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

 

8.

MUDr. Vojtěch Novák: Kazuistika 2 – „Jak postupovat u pacienta s nově diagnostikovaným metastatickým karcinomem prostaty?“

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa. Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

 

9.

prim. MUDr. Michaela Matoušková:  Hormonální léčba mHSPC

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa. Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

 

10.

doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA: Kombinace LHRH s chemoterapií či ARTA u mHSCP

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa. Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

 

Aktuálně ke KNOU

V této části webových stránek najdete aktuální informace k obsahu a organizaci letošní konference KNOU. Aby se k Vám novinky dostaly co nejdříve, natáčíme je většinou

jednoduše pomocí telefonu. Věříme proto, že nad jejich technickou kvalitou občas zamhouříte oko.

11.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.: Co jsme pro Vás letos připravili

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa.

12.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.: Na KNOU letos „nechoďte“, vše bude online

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa.

13.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.: Jak to bude s kongresovým poplatkem?

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa.

Aktuálně k pandemii

Prof. Marek Babjuk, prim. MUDr. Michaela Matoušková a prof. Luboš Petruželka pro Vás připravili aktuální doporučení k organizaci onkourologické péče v době pandemie z pohledu klinického i ambulantního urologa a z pohledu onkologa. V přednáškách uvádí

rizika spojená s virovou pandemií, doporučení pro ochranu zdravotnického personálu a rady k triage pacientů. JUDr. Jana Macha jsme požádali o právní informace týkající se současné pandemie a právního postavení poskytovatelů zdravotních služeb.

14.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.: Jak by měla být organizovaná onkourologická péče v době pandemie?

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa. Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

 

15.

prim. MUDr. Michaela Matoušková: SARS CoV 2 v ambulanci

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa. Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

 

16.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. : COVID – 19 crisis

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa. Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

 

17.

JUDr. Jan Mach: Právní postavení poskytovatelů zdravotních služeb v době pandemie

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa.

9

ZDE SE MŮŽETE PTÁT NEBO PŘISPĚT SVÝM NÁZOREM

ZDE SE MŮŽETE PTÁT NEBO PŘISPĚT SVÝM NÁZOREM

Vyplnění políčka se jménem není povinné. Každý komentář je zobrazen až po schválení moderátorem.

Bez komentářů

Odeslat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *