+420 774 557 416 info@knou.cz

KONFERENCE

Pořadatel: 4Education s. r. o. | Záštita: České urologické společnosti ČLS JEP,  České akademie urologie, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice v Motole

9

KOMPLEXNÍ NOVINKY V ONKOUROLOGII

KOMPLEXNÍ NOVINKY V ONKOUROLOGII

Urologické nádory v klinické praxi  • Jak postupovat, když nám „guidelines“ nestačí? • Role imunoterapie v onkourologii • Genetika a karcinom prostaty  •  Spolupráce urologů a onkologů
KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    
KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    KNOU 2021 – živé přenosy z virtuálního studia 13. a 20. května    •    

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Prezident konference

Vážení přátelé, milí kolegové

zveme Vás na 6. ročník konference Komplexní novinky v onkourologii, která proběhne už podruhé v distančním formátu. Stávající situace nám neumožní sejít se fyzicky, jak bychom si jistě všichni přáli, odborný obsah konference to ale neovlivní.

KNOU svými distančními aktivitami vyplní celý květen, jako tomu bylo vloni. Na této webové stránce budete mít možnost zhlédnout zajímavá kazuistická sdělení doplněná diskuzí řady odborníků.

Vyvrcholením programu pak budou 13. a 20. května diskuzní odpoledne přenášená živě z virtuálního studia. Diskutovaná témata budou zaměřena co nejvíce do klinické praxe s důrazem na situace, kdy i výklad guidelines nemusí být jednoznačný. Součástí programu budou tradičně vyzvané přednášky řešící aktuální problémy.

prim. MUDr. Michaela Matoušková

Prezidentka konference

Každoroční stoupající zájem ze strany účastníků potvrzuje, že samostatná vzdělávací akce věnovaná onkourologii je života schopnou aktivitou, která má už svoje pevné místo v kongresových kalendářích lékařů se zájmem o tuto problematiku. S představiteli urologické a onkologické společnosti

budeme diskutovat o aspektech onkourologické péče nejen v současné době koronavirové epidemie. Již tradičně budou mezi zkušenými přednášejícími také lékaři ze sekce rezidentů České urologické společnosti ČLS JEP, kteří budou prezentovat k jednotlivým tématům svoje kazuistiky.

Po skončení letošního virtuálního ročníku konference KNOU bude k dispozici on-line test akreditovaný Českou lékařskou komorou. Pro získání certifikátu bude nutné správně zodpovědět min. 80 % otázek, které budou vycházet z témat konference My KNOU 2020. Test bude na webových stránkách KNOU k dispozici od konce května.

Nezapomínáme ani na komunikaci na Twitteru prostřednictvím hashtagu #KNOU20 (profil @KnouCz). Aktuální program a další organizační detaily naleznete na těchto webových stránkách.

Se srdečným pozdravem,
Marek Babjuk, Michaela Matoušková

Registrace do newsletteru KNOU

Pokud si chcete být jisti, že Vám žádná aktivita KNOU neunikne, zaregistrujte se do našeho informačního newsletteru v políčku dole. Tato registrace i vlastní účast na letošním KNOU je zcela zdarma. S Vaší adresou budeme nakládat dle zákona a požadavků GDPR. Registraci budete moci kdykoli zrušit .

Pozvánka na KNOU 2021

Pozvánku na letošní KNOU si můžete stáhout kliknutím na tlačítko dole

#rapid KNOU

V rámci letošní online konference jsme pro vás připravili novinku, kterou jsme nazvali #rapidKNOU. Jde o krátké úvahy, tipy a doporučení k léčbě onkourologických nádorů. Od 4. do 21. května budeme každý den publikovat prostřednictvím twitterového profilu

@KnouCz a webových stránek konference dvě témata. Doufáme, že pro vás tato zamyšlení budou přínosná. Předchozí příspěvky najdete v archivu, na který se dostanete buď z menu nebo kliknutím sem.

35 % pacientů s nádorem pT2N0 a 40 % pT3N0 umírá po radikální cystektomii v důsledku progrese nádoru. Až 80 % recidiv je v podobě vzdálených metastáz.

  • Snažte se během radikální cystektomie dosáhnout negativních chirurgických okrajů, provést adekvátní lymfadenektomii.
  • Indikujte neoadjuvantní chemoterapii u pacientů únosných k aplikaci cisplatiny, tento postup snižuje o 14% riziko úmrtí na nádor měchýře.
  • Sledujte nové trendy, které mohou v budoucnu výsledky zlepšit. Neoadjuvantní aplikace atezolizumabu (ABACUS study) a pembrolizumabu (PURE-01 study) dosáhla kompletní remise u 31 % a 42 % léčených. Budoucnost přinese i lepší výběr konkrétního postupu díky využití biomarkerů a molekulární klasifikace konkrétního tumoru.

Marko Babjuk

Až 10 % pacientů v aktivním sledování pro nízce rizikový karcinom prostaty začne trpět strachem z dalšího sledování.

Obavy pacienta z prodlení by měly vést k detailnímu pohovoru:

  • připomeňte, že přibližně 1/3 pacientů v režimu aktivního sledování dospěje k aktivní léčbě a onkologické výsledky (zatím jen 5leté) radikální prostatektomie na začátku sledování a po nějaké době sledování (medián 3 roky) se nelišil.
  • Zároveň objasněte možné riziko, vyplývající z aktivního sledování – v horizontu 10 let lehce zvyšuje oproti aktivní léčbě už tak malé riziko metastazování (z 2.6 na 6% – studie PROTECT) – avšak sledování ve studii PROTECT využívalo pouze PSA, takže lze        předpokládat, že při současném používání moderních metod jako je mpMRI ( a snad brzy u nás i genomové markery) bude toto riziko ještě nižší.
  • Samotné zvýšení PSA (speciálně PSA-DT <3 roky) není dostatečný indikátor pro změnu, mělo by však iniciovat opakování mpMRI prostaty a biopsii.
  • Změna na kontrolním mpMRI prostaty by měla vést ke konfirmační biopsii, nikoliv rovnou k indikaci aktivní léčby. 
  • Přetrvávající pacientovy obavy z aktivního sledování by měly být indikací ke změně terapeutického postupu.

Ondřej Příman

Aktuálně ke KNOU

V této části webových stránek najdete aktuální informace k obsahu a organizaci letošní konference KNOU. Aby se k Vám novinky dostaly co nejdříve, natáčíme je většinou

jednoduše pomocí telefonu. Věříme proto, že nad jejich technickou kvalitou občas zamhouříte oko.

1.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.: Co jsme pro Vás letos připravili

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa.

2.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.: Na KNOU letos „nechoďte“, vše bude online

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa.

3.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.: Jak to bude s kongresovým poplatkem?

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa.

Aktuálně k pandemii

Prof. Marek Babjuk, prim. MUDr. Michaela Matoušková a prof. Luboš Petruželka pro Vás připravili aktuální doporučení k organizaci onkourologické péče v době pandemie z pohledu klinického i ambulantního urologa a z pohledu onkologa. V přednáškách uvádí

rizika spojená s virovou pandemií, doporučení pro ochranu zdravotnického personálu a rady k triage pacientů. JUDr. Jana Macha jsme požádali o právní informace týkající se současné pandemie a právního postavení poskytovatelů zdravotních služeb.

4.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.: Jak by měla být organizovaná onkourologická péče v době pandemie?

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa. Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

 

5.

prim. MUDr. Michaela Matoušková: SARS CoV 2 v ambulanci

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa. Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

 

6.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. : COVID – 19 crisis

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa. Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

 

7.

JUDr. Jan Mach: Právní postavení poskytovatelů zdravotních služeb v době pandemie

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa.

Proč čekat až na KNOU?

Pokud se těšíte na zajímavá témata, setkání a diskuse na konferenci tak, jako my, určitě se s námi rádi pustíte do před-konferenční hry, kterou jsme pro Vás připravili. Myslíme si, že nás to bude všechny bavit a také tím připravíme ještě zajímavější obsah přednášek. 

Jde o dvě kazuistiky, které představí kolegové dole ve videích. Poté budeme několik týdnů sbírat Vaše názory v anonymním dotazníku a statistické výsledky spolu probereme během letošního ročníku KNOU.

8.

MUDr. Ondřej Příman: Kazuistika 1 – „Jak postupovat u pacienta s vysoce rizikovým lokálně pokročilým karcinomem prostaty?“

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa. Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

 

9.

MUDr. Vojtěch Novák: Kazuistika 2 – „Jak postupovat u pacienta s nově diagnostikovaným metastatickým karcinomem prostaty?“

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa. Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

 

10.

Jaký je Váš názor?

Své názory na kazuistiky prosím vyjádřete v následujícím dotazníku. Statistické výsledky odpovědí budeme prezentovat v diskuzích, které budou probíhat v rámci letošní konference. Dotazník je zcela anonymní.

 

[ipt_fsqm_form id="53"]
9

ZDE SE MŮŽETE PTÁT NEBO PŘISPĚT SVÝM NÁZOREM

ZDE SE MŮŽETE PTÁT NEBO PŘISPĚT SVÝM NÁZOREM

Vyplnění políčka se jménem není povinné. Každý komentář je zobrazen až po schválení moderátorem.

Bez komentářů

Odeslat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.