+420 774 557 416 info@knou.cz

KONFERENCE

Konferenci pořádá agentura 4Education s. r. o. pod záštitou České urologické společnosti ČLS JEP,  České akademie urologie, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice v Motole

Konferenci pořádá agentura 4Education s. r. o. pod záštitou České urologické společnosti ČLS JEP,  České akademie urologie, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice v Motole

9

KOMPLEXNÍ NOVINKY V ONKOUROLOGII

KOMPLEXNÍ NOVINKY V ONKOUROLOGII

Léčba pokročilého karcinomu prostaty  •  Nádory močového měchýře - jaké jsou cesty k individuální léčbě?  •  Imunoterapie v onkourologii  •  Jak postupovat u pacientů s diagnostikovaným lokalizovaným karcinomem prostaty?  •  Jak by měla být organizovaná onkourologická péče v době pandemie?
KNOU 2020 SE BUDE KONAT ONLINE BĚHEM KVĚTNA S BOHATÝM PROGRAMEM    •    KNOU 2020 SE BUDE KONAT ONLINE BĚHEM KVĚTNA S BOHATÝM PROGRAMEM    •    KNOU 2020 SE BUDE KONAT ONLINE BĚHEM KVĚTNA S BOHATÝM PROGRAMEM    •    KNOU 2020 SE BUDE KONAT ONLINE BĚHEM KVĚTNA S BOHATÝM PROGRAMEM    •    KNOU 2020 SE BUDE KONAT ONLINE BĚHEM KVĚTNA S BOHATÝM PROGRAMEM    •    KNOU 2020 SE BUDE KONAT ONLINE BĚHEM KVĚTNA S BOHATÝM PROGRAMEM    •    
KNOU 2020 SE BUDE KONAT ONLINE BĚHEM KVĚTNA S BOHATÝM PROGRAMEM    •    KNOU 2020 SE BUDE KONAT ONLINE BĚHEM KVĚTNA S BOHATÝM PROGRAMEM    •    KNOU 2020 SE BUDE KONAT ONLINE BĚHEM KVĚTNA S BOHATÝM PROGRAMEM    •    KNOU 2020 SE BUDE KONAT ONLINE BĚHEM KVĚTNA S BOHATÝM PROGRAMEM    •    KNOU 2020 SE BUDE KONAT ONLINE BĚHEM KVĚTNA S BOHATÝM PROGRAMEM    •    KNOU 2020 SE BUDE KONAT ONLINE BĚHEM KVĚTNA S BOHATÝM PROGRAMEM    •    

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Prezident konference

Vážení přátelé, milí kolegové

dovolujeme si Vás pozvat na již pátý ročník konference Komplexní novinky v onkourologii, který vzhledem ke stávající koronavirové epidemii neproběhne v té podobě, na kterou jste byli zvyklí. Místo toho jsme se rozhodli připravit konferenci „distanční“, v rámci které Vám od poloviny dubna až do konce května představíme celou řadu aktivit. Budeme se snažit zprostředkovat Vám novinky, diskuze, aktuality a doporučení týkající se onkourologie, ve stejné míře, jako by tomu bylo během klasické konference. Konkrétně se zaměříme na tyto programové okruhy:

  • Léčba pokročilého karcinomu prostaty
  • Nádory močového měchýře - jaké jsou cesty k individuální léčbě?
  • Imunoterapie v onkourologii
  • Jak by měla být organizovaná onkourologická péče v době pandemie?

prim. MUDr. Michaela Matoušková

Prezidentka konference

Každoroční stoupající zájem ze strany účastníků potvrzuje, že samostatná vzdělávací akce věnovaná onkourologii je života schopnou aktivitou, která má už svoje pevné místo v kongresových kalendářích lékařů se zájmem o tuto problematiku. S představiteli urologické a onkologické společnosti

budeme diskutovat o aspektech onkourologické péče nejen v současné době koronavirové epidemie. Již tradičně budou mezi zkušenými přednášejícími také lékaři ze sekce rezidentů České urologické společnosti ČLS JEP, kteří budou prezentovat k jednotlivým tématům svoje kazuistiky.

Po skončení letošního virtuálního ročníku konference KNOU bude k dispozici on-line test akreditovaný Českou lékařskou komorou. Pro získání certifikátu bude nutné správně zodpovědět min. 80 % otázek, které budou vycházet z témat konference My KNOU 2020. Test bude na webových stránkách ČUS k dispozici od konce května.

Nezapomínáme ani na komunikaci na Twitteru prostřednictvím hashtagu #KNOU20 (profil @KnouCz). Aktuální program a další organizační detaily naleznete na těchto webových stránkách.

Se srdečným pozdravem,
Marek Babjuk, Michaela Matoušková

Registrace do newsletteru KNOU

Pokud si chcete být jisti, že Vám žádná aktivita KNOU neunikne, zaregistrujte se do našeho informačního newsletteru v políčku dole. Tato registrace i vlastní účast na letošním KNOU je zcela zdarma. S Vaší adresou budeme nakládat dle zákona a požadavků GDPR. Registraci budete moci kdykoli zrušit .

Program KNOU 2020

Program letošního KNOU si můžete stáhout kliknutím na tlačítko dole

Aktuálně k pandemii

Prof. Marek Babjuk, prim. MUDr. Michaela Matoušková a prof. Luboš Petruželka pro Vás připravili aktuální doporučení k organizaci onkourologické péče v době pandemie z pohledu klinického i ambulantního urologa a z pohledu onkologa. V přednáškách uvádí 

rizika spojená s virovou pandemií, doporučení pro ochranu zdravotnického personálu a rady k triage pacientů. JUDr. Jana Macha jsme požádali o právní informace týkající se současné pandemie a právního postavení poskytovatelů zdravotních služeb.

1.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.: Jak to bude s kongresovým poplatkem?

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa.

2.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.: Jak by měla být organizovaná onkourologická péče v době pandemie?

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa. Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

 

3.

prim. MUDr. Michaela Matoušková: SARS CoV 2 v ambulanci

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa. Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

 

4.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. : COVID – 19 crisis

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa. Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

 

5.

JUDr. Jan Mach: Právní postavení poskytovatelů zdravotních služeb v době pandemie

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa.

Proč čekat až na KNOU?

Pokud se těšíte na zajímavá témata, setkání a diskuse na konferenci tak, jako my, určitě se s námi rádi pustíte do před-konferenční hry, kterou jsme pro Vás připravili. Myslíme si, že nás to bude všechny bavit a také tím připravíme ještě zajímavější obsah přednášek. 

Jde o dvě kazuistiky, které představí kolegové dole ve videích. Poté budeme několik týdnů sbírat Vaše názory v anonymním dotazníku a statistické výsledky spolu probereme během letošního ročníku KNOU.

6.

MUDr. Ondřej Příman: Kazuistika 1 – „Jak postupovat u pacienta s vysoce rizikovým lokálně pokročilým karcinomem prostaty?“

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa. Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

 

7.

MUDr. Vojtěch Novák: Kazuistika 2 – „Jak postupovat u pacienta s nově diagnostikovaným metastatickým karcinomem prostaty?“

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa. Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

 

8.

Jaký je Váš názor?

Své názory na kazuistiky prosím vyjádřete v následujícím dotazníku. Statistické výsledky odpovědí budeme prezentovat v diskuzích, které budou probíhat v rámci letošní konference. Dotazník je zcela anonymní.

 

Loading
9

ZDE SE MŮŽETE PTÁT NEBO PŘISPĚT SVÝM NÁZOREM

ZDE SE MŮŽETE PTÁT NEBO PŘISPĚT SVÝM NÁZOREM

Vyplnění políčka se jménem není povinné. Každý komentář je zobrazen až po schválení moderátorem.

Bez komentářů

Odeslat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.