+420 774 557 416 info@knou.cz

KONFERENCE

Pořadatel: 4Education s. r. o. | Záštita: České urologické společnosti ČLS JEP,  České akademie urologie, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice v Motole

9

KOMPLEXNÍ NOVINKY V ONKOUROLOGII

KOMPLEXNÍ NOVINKY V ONKOUROLOGII

Urologické nádory v klinické praxi   •   Jak postupovat, když nám „guidelines“ nestačí?   •   Robotika v onkourologii   •   Časný záchyt karcinomu prostaty

KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    
KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    
9

KURZY

KURZY

Vážení přátelé,

na sobotu 20. května je pro zájemce připraveno diskuzní dopoledne s odborníky. Půjde o 5 kurzů zaměřených na onkourologickou problematiku, vedených urology a onkology. Kapacita kurzů bude omezena na 15 účastníků, v případě zájmu o účast proto doporučujeme brzkou registraci. Podstatou kurzů by měla být maximální možná interakce s účastníky, proto bude možnost diskutovat vlastní kazuistiky a konzultovat konkrétní případy z klinické praxe.

K

PŘEHLED KURZŮ

Léčba lokálně pokročilého a generalizovaného renálního karcinomu (A. Poprach, M. Staník)

Anotace: Náplní semináře bude aktuální přehled možností multimodální léčby lokálně pokročilého a metastatického karcinomu ledviny. V kurzu budou probrána úskalí operační léčby pokročilého renálního karcinomu s jejich konkrétním řešením a praktickou ukázkou na konkrétních kazuistikách, včetně indikace cytoreduktivní nefrektomie a jejího načasování. U diseminovaného renálního karcinomu se budeme věnovat specifickým situacím v léčbě, například strategii aktivního sledování a možnostem léčby pacientů v dobré, střední a špatné prognostické skupině. Taktéž předvedeme kazuistiky z reálné praxe. I pro tento seminář nabízíme všem účastníkům předvedení vlastních pacientů, resp. kazuistik s možností diskuze nejen s lektory, ale i všemi účastníky.

Léčba NMIBC (TURB, volba intravezikální léčby atd.) (M. Babjuk, V. Soukup, A. Brisuda)

Anotace: Kurz se bude zabývat jednotlivými kroky v léčbě svalovinu neinfiltrujících nádorů močového měchýře. Na základě praktických ukázek na videích budeme diskutovat správné provedení a techniku transuretrální resekce, včetně obtížných případů daných velikostí či lokalizací tumoru. Zabývat se budeme i řešením případných komplikací. Na základě konkrétních kasuistik ukážeme správný postup při rozdělování pacientů do rizikových skupin umožňující plánování další léčby, probírat budeme indikace druhé doby transuretrální resekce, intravezikálních instilací a radikální cystektomie. Diskutovat budeme i praktické aspekty podávání jednotlivých typů intravezikální léčby a způsob řešení komplikací. Podstatou kurzu by měla být maximální možná interakce s účastníky, proto všechny vyzýváme k přípravě otázek či vlastních kasuistik.

Metastatický karcinom prostaty (algoritmy léčby HS i CRPC) (J. Fínek, M. Matoušková)

Anotace: V posledních letech, stejně tak v uplynulém roce, prožíváme překotný vývoj ve farmakologické léčbě karcinomu prostaty, provázený častými změnami v doporučených terapeutických postupech. Přicházejí nová farmaka, mění se jejich začlenění do algoritmů léčby, léčíme stadia onemocnění dříve nedefinovaná, navíc ty báječné možnosti diagnostiky a mnoho dalšího. Nejen pokrok v medicíně, ale i podmínky úhrady definují, jakým způsobem můžeme léčit. Na základě kazuistik probereme klinické situace s naznačením racionálních postupů v jednotlivých fázích onemocnění. Pro účastníky kurzu bychom, kromě definování problémů a upozornění na nesčíslné množství nástrah, rádi vytvořili interaktivní prostředí. Komunikace s účastníky nad modelovými situacemi, zamyšlení nad Vašimi dotazy či kazuistikami z Vaší každodenní praxe, by měla rozkrýt spletitou problematiku metastatického karcinomu prostaty.

Metastatický hormon-senzitivní karcinom prostaty (mHSPC, algoritmy léčby) (Š. Veselý, J. Katolická)

Anotace: Náplní kurzu bude diskuze nad konkrétními klinickými scénáři pacientů s mHSPC s ohledem na současnou nabídku urologické, chirurgické, radiační či systémové onkologické léčby. S tím se pojí také rozvaha nad efektivností využití nejmodernějších laboratorních i zobrazovacích technik vhodných k určení rozsahu onemocnění, popřípadě k monitoraci úspěšnosti léčby. Pokusíme se přenést akademickou debatu do praktického rámce každodenní rutiny, ovlivňované řadou společenských i ekonomických aspektů. Zajímavé budou vlastní zkušenosti účastníků pocházejících z různých odborností i regionů.

Bopsie u karcinomu prostaty. Indikace. Cílená a systematická biopsie. Transrektální nebo transperineální přístup. (J.Stejskal, Š. Kudláčková)

Anotace: Přes dynamický vývoj na poli zobrazovacích metod, laboratorních markerů a prediktivních systémů se ústřední role biopsie prostaty v diagnostice karcinomu prostaty nemění. Změnami nicméně prochází její indikace a doporučená technika provedení. Dlouholetý model pouze systematického transrektálního odběru vzorků je nyní postupně opouštěn a v nových doporučeních postupech je patrný výrazný posun ve prospěch cílených biopsií a transperineálního odběru vzorků. Kromě těchto technických aspektů se mění i samotná indikační kritéria biopsie a do hry vstupují nové vyšetřovací a screeningové algoritmy. Tyto nové postupy a metody s sebou přinášejí otázky jejich dostupnosti a provedení v každodenní klinické praxi malých i větších pracovišť.

Kurz na výše uvedená témata je koncipován interaktivně. Diskuse bude cílena nejen na aktuální indikace a metodiku provedení biopsií prostaty, ale i na možné dopady nových doporučení na dostupnost a ekonomické aspekty diagnostiky karcinomu prostaty.

Do kurzu se můžete zaregistrovat v registračním formuláři na stránce Registrace.

9

ZDE SE MŮŽETE PTÁT NEBO PŘISPĚT SVÝM NÁZOREM

ZDE SE MŮŽETE PTÁT NEBO PŘISPĚT SVÝM NÁZOREM

Vyplnění políčka se jménem není povinné. Každý komentář je zobrazen až po schválení moderátorem.

Bez komentářů

Odeslat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *