+420 774 557 416 info@knou.cz

KONFERENCE

Pořadatel: 4Education s. r. o. | Záštita: České urologické společnosti ČLS JEP,  České akademie urologie, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice v Motole

9

KOMPLEXNÍ NOVINKY V ONKOUROLOGII

KOMPLEXNÍ NOVINKY V ONKOUROLOGII

Urologické nádory v klinické praxi  • Jak postupovat, když nám „guidelines“ nestačí? • Role imunoterapie v onkourologii • Genetika a karcinom prostaty  •  Spolupráce urologů a onkologů
KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    
KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    KNOU 2023 19. – 20. května – Hotel Andel’s, Praha    •    
9

KURZY

KURZY

Vážení přátelé,

na sobotu 14. května je pro zájemce připraveno diskuzní dopoledne s odborníky. Půjde o 5 kurzů zaměřených na onkourologickou problematiku, vedených urology a onkology. Kapacita kurzů bude omezena na 15 účastníků, v případě zájmu o účast proto doporučujeme brzkou registraci. Podstatou kurzů by měla být maximální možná interakce s účastníky, proto bude možnost diskutovat vlastní kazuistiky a konzultovat konkrétní případy z klinické praxe.

K

PŘEHLED KURZŮ

Léčba lokálně pokročilého a generalizovaného renálního karcinomu (odborní garanti: A. Poprach, M. Staník)

Partnerem kurzu je společnost Amgen

Anotace: V tomto semináři probereme jak chirurgickou léčbou lokálně pokročilého renálního karcinomu, tak i možnosti léčby inoperabilního onemocnění, včetně indikace cytoreduktivní nefrektomie a jejího načasování. Budou probrána úskalí operační léčby renálního karcinomu s jejich konkrétním řešením a praktickou ukázkou na konkrétních kazuistikách. U diseminovaného renálního karcinomu se budeme věnovat opět specifickým situacím v léčbě, například strategii watch and wait a možnostem léčby pacientů v dobré, střední a špatné prognostické skupině. Taktéž předvedeme kazuistiky z reálné praxe. I pro tento seminář nabízíme všem účastníkům předvedení vlastních pacientů, resp. kazuistik s možností diskuze nejen s lektory, ale i všemi účastníky.

Léčba NMIBC (TURB, volba intravezikální léčby, atd.) (odborní garanti: M. Babjuk, I. Minčík, V. Soukup)

Partnerem kurzu je společnost Surgicare

Anotace: Kurz se bude zabývat jednotlivými kroky v léčbě svalovinu neinfiltrujících nádorů močového měchýře. Na základě praktických ukázek na videích budeme diskutovat správné provedení a techniku transuretrální resekce, včetně obtížných případů daných velikostí či lokalizací tumoru. Zabývat se budeme i řešením případných komplikací. Na základě konkrétních kasuistik budeme probírat indikace dalších kroků včetně jednorázové instilace cytostatika po výkonu, druhé doby transuretrální resekce, respektive další instalační léčby. Diskutovat budeme i praktické aspekty podávání intravezikální léčby v reálné každodenní praxi. Podstatou kurzu by měla být maximální možná interakce s účastníky, proto všechny vyzýváme k přípravě otázek či vlastních kazuistik.

Metastatický hormon-senzitivní karcinom prostaty (mHSPC, algoritmy léčby) (odborní garanti: Š. Veselý, J. Katolická)

Partnerem kurzu je společnost Janssen

Anotace: Náplní kurzu bude diskuze nad konkrétními klinickými scénáři pacientů s mHSPC s ohledem na současnou nabídku urologické, chirurgické, radiační či systémové onkologické léčby. S tím se pojí také rozvaha nad efektivností využití nejmodernějších laboratorních i zobrazovacích technik vhodných k určení rozsahu onemocnění, popřípadě k monitoraci úspěšnosti léčby. Pokusíme se přenést akademickou debatu do praktického rámce každodenní rutiny, ovlivňované řadou společenských i ekonomických aspektů. Zajímavé budou vlastní zkušenosti účastníků pocházejících z různých odborností i regionů.

Metastatický karcinom prostaty (algoritmy léčby HS i CRPC) (odborní garanti: J. Fínek, M. Matoušková)

Partnerem kurzu je společnost Astellas

Anotace: V posledních letech prožíváme překotný vývoj ve farmakologické léčbě karcinomu prostaty, provázený častými změnami v doporučených terapeutických postupech. Přicházejí nová farmaka, mění se jejich začlenění do algoritmů léčby, léčíme stadia onemocnění dříve nedefinovaná, navíc ty báječné možnosti diagnostiky a mnoho dalšího. Nejen pokrok v medicíně, ale i podmínky úhrady definují, jakým způsobem můžeme léčit. Na základě kazuistik probereme klinické situace s naznačením racionálních postupů v jednotlivých fázích onemocnění. Pro účastníky kurzu bychom, kromě definování problémů a upozornění na nesčíslné množství nástrah, rádi vytvořili interaktivní prostředí. Komunikace s účastníky nad modelovými situacemi, zamyšlení nad Vašimi dotazy či kazuistikami z Vaší každodenní praxe, by měla rozkrýt spletitou problematiku metastatického karcinomu prostaty.

Spolupráce urologa a onkologa u pokročilých nádorů měchýře (odborní garanti: A. Brisuda, D. Šustrová)

Anotace: Kurz bude zaměřen na praktické otázky kooperace urologa a onkologa v rámci Komplexního onkologického centra při volbě adekvátního individuálního léčebného postupu u pacientů se svalovinu infiltrujícím, lokálně pokročilým nebo metastatických nádorem močového měchýře. Jak individualizovat a optimalizovat perioperační léčbu? Kdy je nemocný únosný neoadjuvatní chemoterapie? Kdy bude nejspíše profitovat z adjuvantní léčby? Má smysl adjuvantní radioterapie po cystektomii nebo při recidivě? Jaký je optimální kandidát na záchovný protokol? Jaká jsou specifika indikace systémové léčby (volba chemoterapie, imunoterapie, nová „biologická léčba“) v České republice? Jaká jsou specifika léčby variantních typů uroteliálního karcinomu a jiných („divergentních“) histologií? Kurz je založen na vzájemném dialogu a interaktivitě, která má být demonstrována kazuistikou ze strany všech účastníků kurzu.

Do kurzu se můžete zaregistrovat v registračním formuláři na stránce Registrace.

9

ZDE SE MŮŽETE PTÁT NEBO PŘISPĚT SVÝM NÁZOREM

ZDE SE MŮŽETE PTÁT NEBO PŘISPĚT SVÝM NÁZOREM

Vyplnění políčka se jménem není povinné. Každý komentář je zobrazen až po schválení moderátorem.

Bez komentářů

Odeslat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *