+420 774 557 416 info@knou.cz

KONFERENCE

Pořadatel: 4Education s. r. o. | Záštita: České urologické společnosti ČLS JEP,  České akademie urologie, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice v Motole

9

KOMPLEXNÍ NOVINKY V ONKOUROLOGII

KOMPLEXNÍ NOVINKY V ONKOUROLOGII

Urologické nádory v klinické praxi   •   Jak postupovat, když nám „guidelines“ nestačí?   •   Robotika v onkourologii   •   Časný záchyt karcinomu prostaty

KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    
KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    KNOU 2024 17. – 18. května – Hotel Vienna House Andel’s, Praha    •    
9

KURZY

KURZY

Vážení přátelé,

na sobotu 18. května je pro zájemce připraveno diskuzní dopoledne s odborníky. Půjde o 5 kurzů zaměřených na onkourologickou problematiku, vedených urology a onkology. Kapacita kurzů bude omezena na 15 účastníků, v případě zájmu o účast proto doporučujeme brzkou registraci. Podstatou kurzů by měla být maximální možná interakce s účastníky, proto bude možnost diskutovat vlastní kazuistiky a konzultovat konkrétní případy z klinické praxe.

K

PŘEHLED KURZŮ

Léčba lokálně pokročilého a generalizovaného renálního karcinomu – partnerem kurzu je společnost MSD

(A. Poprach, M. Staník)
Anotace: Náplní semináře bude aktuální přehled možností multimodální léčby lokálně pokročilého a metastatického karcinomu ledviny. V kurzu budou probrána úskalí operační léčby pokročilého renálního karcinomu s jejich konkrétním řešením a praktickou ukázkou na konkrétních kazuistikách, včetně indikace cytoreduktivní nefrektomie a jejího načasování. U diseminovaného renálního karcinomu se budeme věnovat specifickým situacím v léčbě, například strategii aktivního sledování a možnostem léčby pacientů v dobré, střední a špatné prognostické skupině. Taktéž předvedeme kazuistiky z reálné praxe. I pro tento seminář nabízíme všem účastníkům předvedení vlastních pacientů, resp. kazuistik s možností diskuze nejen s lektory, ale i všemi účastníky.

Diagnostika a léčba svalovinu neinfiltrujících nádorů močového měchýře (NMIBC)

(V. Soukup, A. Brisuda, M. Babjuk)
Anotace: Obsahem kurzu bude komplexní přístup k léčbě pacientů se svalovinu neinfiltrujících nádorů močového měchýře se zaměřením na správnou indikaci a realizaci jednotlivých diagnostických i terapeutických kroků. Na základě praktických ukázek na videích budeme diskutovat správné provedení a techniku transuretrální resekce, včetně obtížných případů daných velikostí či lokalizací tumoru. Zabývat se budeme i řešením případných komplikací. Na základě konkrétních kazuistik ukážeme správný postup při rozdělování pacientů do rizikových skupin umožňující plánování další léčby, probírat budeme indikace druhé doby transuretrální resekce, intravezikálních instilací a radikální cystektomie. Diskutovat budeme i praktické aspekty podávání jednotlivých typů intravezikální léčby a způsob řešení komplikací. Zmíníme i způsob provedení radikální cystektomie u pacientů s klinicky svalovinu neinfiltrujícím nádorem. Podstatou kurzu by měla být maximální možná interakce s účastníky, proto všechny vyzýváme k přípravě otázek či vlastních kazuistik.

Metastatický karcinom prostaty (algoritmy léčby CRPC) – partnerem je společnost Astellas

(J. Fínek, M. Matoušková)
Anotace: Přestože se problematika karcinomu prostaty intenzivně vyvíjí, v rámci úhrady nepřinesla s jedinou výjimkou žádné zásadní změny. Na druhé straně rozšíření diagnostiky přípravkem Locametz® – kitem pro radiofarmaceutickou přípravu injekčního roztoku gallium-(68Ga)-gozetotidu, tedy PSMA PET (CT nebo MR), dříve rezervované pro pár pracovišť, je dostupné pro více nemocných v přísně daných indikacích. Změní detekci pokročilých onemocnění při stagingu HR onemocnění, dojde k shiftu stadií, co přináší mi hodnocení podle Promise 2 a mnohé další otázky s námi zodpoví náš host prim. Jozef Kubinyi Ph.D. FEBNM. Změní se pohled podle EAU nebo jsou mi nálezy zatím bez vlivu na léčebný postup? V části věnované léčbě nahlédneme na možnosti hormonální léčby se začlením nových kombinací. Jedinou změnou v úhradách je možnost podání jednoho z ARPI ve všech indikacích – od nmCRPC, přes mHSPC po mCRPC – víte který? Najde triplet v léčbě mHSPC uplatnění? Odhalte s námi, jak se pohybovat ve farmakoterapii metastatického karcinomu prostaty. Máte nápady, co byste chtěli slyšet? Dejte nám vědět! Těšíme se na interaktivní diskuzi na workshopu 18. května 2024.

Léčba pokročilého karcinomu prostaty – partnerem kurzu je společnost Bayer

(Š. Veselý, J. Katolická)
Anotace: Kurz je koncipován jako odborníky vedená otevřená diskuze nad konkrétními klinickými scénáři pacientů s pokročilým karcinomem prostaty s ohledem na současnou nabídku urologické, chirurgické, radiační či systémové onkologické léčby. S tím se pojí také rozvaha nad efektivností využití nejmodernějších laboratorních i zobrazovacích technik vhodných k určení rozsahu onemocnění, popřípadě k monitoraci úspěšnosti léčby. Pokusíme se přenést akademickou debatu do praktického rámce každodenní rutiny, ovlivňované řadou společenských i ekonomických aspektů. Účastníci z různých regionů a pracovišť budou mít možnost prezentovat vlastní kazuistiky a porovnat tak aktuální klinické zkušenosti a možnosti.

Cílená biopsie u karcinomu prostaty. Indikace. Spolupráce s radiologem. Posouzení MR nálezu

(J.Stejskal, O. Příman, A. Pavličko)
Anotace: Jaký pacient je vhodný na cílenou biopsii prostaty? Musím být jako urolog schopen číst magnetickou rezonanci prostaty? Stačí vyšetření na přístroji 1,5T, nebo spíše 3T? Nejen na tyto, ale i na řadu dalších dotazů budeme s kolegy odpovídat na letošním workshopu, zabývajícím se cílenou biopsií prostaty, správnou indikací a také spoluprací s radiology. Vzhledem k probíhajícímu projektu časného záchytu karcinomu prostaty je třeba toto téma otevírat a bavit se o něm, neboť pouze dobrá spolupráce s radiologem a správně vybraný pacient může vést k úspěšné diagnostice. Zvyšující se počet provedených rezonancí prostaty klade vyšší nároky na správný popis a interpretaci MRI obrazu. Indikace rezonance a cílené biopsie v rámci screeningu je jasně definovaná, ale nesmíme zapomínat na pacienty, které sledujeme i mimo screening, jejichž osud leží v našich rukách. Seminář bude probíhat interaktivní formou a rádi s vámi budeme diskutovat na téma mezioborové spolupráce a jakým způsobem zdokonalit váš vyšetřovací proces v rámci každodenní praxe.

Do kurzu se můžete zaregistrovat v registračním formuláři na stránce Registrace.

9

ZDE SE MŮŽETE PTÁT NEBO PŘISPĚT SVÝM NÁZOREM

ZDE SE MŮŽETE PTÁT NEBO PŘISPĚT SVÝM NÁZOREM

Vyplnění políčka se jménem není povinné. Každý komentář je zobrazen až po schválení moderátorem.

Bez komentářů

Odeslat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *